Tools
Register Login

You are here: Home » บทความ » 10. อนาคตของเขื่อนภูมิพล (2/7/2558)
Saturday, 19 Jun 2021

10. อนาคตของเขื่อนภูมิพล (2/7/2558)

E-mail Print

ดร.ยิ่งปลิว ศุภกิตติวงศ์

บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำใช้การได้ 260 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 2.7% ของความจุใช้งาน ดังนั้น อนาคตของเขื่อนภูมิพลจึงขึ้นกับธรรมชาติเป็นสำคัญ รองลงมาคือการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำด้วย เส้นทางที่จะฟื้นฟูเขื่อนภูมิพลจึงน่าจะยาวไกล ยกเว้น เราจะขอมหาอุทกภัยอีกสักครั้งหนึ่ง โดยต้องการเดี๋ยวนี้ ทันที

ปริมาณฝนสะสมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง มิถุนายน 2558 มีปริมาณสะสมประมาณ 335 มม. หากใช้รูปแบบการกระจายของฝนสะสมในอดีตเป็นฐานในการประเมินปริมาณฝนในช่วง 4 เดือนข้างหน้าเมื่อสิ้นฤดูฝน (เดือนตุลาคม 2558) โอกาสที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะมีฝนสะสมประมาณ 850-1,300 มม. โดยปริมาณที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด คือ 1,050 มม.หรือโอกาสจะมีฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2558 ประมาณ 715 มม.

ถ้าเป็นจริง เราจะมีน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลประมาณ 3,375 ล้าน ลบ.ม. รวมกับขณะนี้มีอยู่ 260 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การถึงเดือนตุลาคม 2558 ประมาณ 3,635 ล้าน ลบ.ม. (ประมาณ 37.6% ของความจุใช้การ) ด้วยปริมาณน้ำที่คาดว่าจะใช้ได้เพียงเท่านี้ ไม่ว่าจะบริหารน้ำอย่างไร ก็เกิดปัญหาทั้งนั้น โดยสิ้นฤดูฝน (เดือนตุลาคม 2558) แทนที่เขื่อนภูมิพลจะมีน้ำใช้งานมากกว่า 50% (น้ำใช้งานของเขื่อนภูมิพลเฉลี่ยประมาณ 60% ของความจุใช้งาน) เขื่อนภูมิพลกลับมีน้ำใช้งานได้ในสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำ โดยอาจต่ำถึงระดับ 20-25% ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2558

ได้แต่หวังว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะมีฝนมากกว่าที่คาดไว้ตามการพยากรณ์ของนักอุตุนิยมวิทยา ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าฤดูฝนนี้ จะมีฝนค่อนข้างมาก แต่ก็ควรเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยทางออกในขณะนี้ คือ ประหยัดน้ำ บ่อบาดาล และตุ่มรับน้ำฝน (ไม่ใช่ตุ่มตุนน้ำประปา)