Tools
Register Login

You are here: Home » บทความ » ปกิณกะ » 3. สีของเมฆ
Saturday, 19 Jun 2021

3. สีของเมฆ

E-mail Print
โดยปกติเมฆจะมีสีขาวเพราะหยดน้ำในเมฆมีขนาดใหญ่ที่เหมาะสมสำหรับสะท้อนแสงได้ในทุกคลื่นความยาว ทำให้เห็นเป็นสีขาว
สำหรับในกรณีที่เห็นเมฆเป็นสีดำ (สีเข้ม) นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นเมฆฝนเสมอไป โดยอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้
  1. เนื่องจากมีเงาของเมฆอื่นมาทาบ หรือ เงาของเมฆตัวมันเอง
  2. ในบางครั้งเมฆที่มีความหนามาก ทำให้แสงไม่สามารถส่องผ่านทะลุได้
  3. ในกรณีวันฝนตก เมฆนั้นไปบังดวงอาทิตย์
โดยเมฆจะดำมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับฉากหลังอีกด้วย เช่น บางเมฆดูเห็นเป็นสีเข้มหรือมืดหากรอบๆ เมฆนั้นดูสว่าง

p2


{iarelatednews articleid="96,94,91,92"}