Tools
Register Login

You are here: Home » บทความ » ปกิณกะ » 4. ความกดอากาศสูง (H) และความกดอากาศต่ำ (L)
Saturday, 19 Jun 2021

4. ความกดอากาศสูง (H) และความกดอากาศต่ำ (L)

E-mail Print
          ในแผนที่ภูมิอากาศจะมีตัวอักษร H และ L แสดงศูนย์กลางความกดอากาศสูง และศูนย์กลางความกดอากาศต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้น จึงไม่มีค่ากำหนดความกดอากาศสูงและความกดอากาศต่ำที่แน่นอน แต่เป็นปฏิสัมพัทธ์ระหว่างจุดสองจุด
p1

ความกดอากาศสูงเกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศเหนือพื้นดินหรือพื้นทะเล (ที่เย็น) ถูกทำให้เย็นลง มวลอากาศที่เย็นลงจะหดตัวและทำให้มวลอากาศเหนือพื้นดินหรือพื้นทะเลบางลง การหดตัวของมวลอากาศทำให้อากาศรอบๆ ในส่วนบนของชั้นบรรยากาศ Troposphere ไหลเข้ามาแทนที่ ทำให้มวลอากาศในบริเวณนั้นมีน้ำหนักมากขึ้น และเกิดความกดอากาศสูงบริเวณพื้นผิวดินหรือพื้นผิวทะเล

ในทางกลับกัน ความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นเมื่อมวลอากาศถูกทำให้อุ่นขึ้นจากพื้นดินหรือพื้นทะเลที่ร้อน หรือจากการกระบวนการกลั่นตัวของไอน้ำ (ไอน้ำรวมตัวกันและกลั่นตัวเป็นหยดน้ำโดยคายความร้อนออกมา) มวลอากาศที่ร้อนขึ้นจะขยายตัวลอยสูงขึ้น โดยมวลอากาศที่ขยายตัวนี้ จะดันให้มวลอากาศชั้นบนของชั้นบรรยากาศ Troposphere กระจายออกไป ทำให้อากาศมีมวลน้อยลงและเบาขึ้น และเกิดความกดอากาศต่ำบนพื้นผิวดินหรือพื้นผิวทะเล

{iarelatednews articleid="96,93,91,92"}